Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Als u geen of te weinig parkeerbelasting heeft voldaan wordt aan u een naheffingsaanslag parkeerbelasting ( parkeerboete) opgelegd. Deze ontvangt u rechtstreeks vanuit de betreffende gemeente of van een door de gemeente ingeschakeld incassobureau.
Wij gaan kosteloos in bezwaar tegen uw naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Het maakt niet uit van welke gemeente u een naheffingsaanslag parkeerbelasting heeft ontvangen.

Scanauto

In steeds meer gemeenten waaronder, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Delft wordt de controle op betaald parkeren digitaal uitgevoerd door scanauto’s. Door deze manier van handhaven worden veel onterechte boetes opgelegd. Denk hierbij aan situaties waarbij geen sprake is van parkeren maar van laden en lossen, of doordat de scanauto een kenteken verkeerd leest.

Gemeenten zadelen de burger hierdoor op met stress en administratieve rompslomp. Wij nemen deze zorgen graag bij u weg. U kunt uw boete bij ons makkelijk en snel digitaal aanleveren door een foto van de boete op onze website te uploaden en uw aanvraag vervolgens digitaal te ondertekenen.

Liever per post indienen? Download hier het machtigingsformulier en stuur deze ingevuld en ondertekend, samen met uw naheffingsaanslag parkeerbelasting op naar Postbus 73, 5690 AB Son en Breugel. Wij gaan vervolgens voor u aan de slag en houden u van de voortgang op de hoogte.

Bezwaartermijn

U heeft tot 6 weken na de dagtekening van de naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerbon) om bezwaar te maken. Wordt het bezwaar te laat ingediend dan wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat het bezwaar niet meer in behandeling genomen zal worden.

Beslissingstermijn gemeente

De gemeente heeft tot 31 december van het jaar waarin bezwaar is gemaakt de tijd om het bezwaar te behandelen. Wordt het bezwaar ingediend op 2 januari 2019? Dan heeft de gemeente tot 31 december 2019 de tijd om op het bezwaar te beslissen. Is het bezwaar in de laatste 6 weken van het kalenderjaar ingediend, dan geldt de termijn van 6 weken wel. De gemeente heeft na het einde van de bezwaartermijn 6 weken de tijd om te beslissen.
Ook heeft de gemeente de mogelijkheid deze termijn met maximaal 6 weken ter verlengen.
De meeste gemeenten proberen het bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerbon) sneller te behandelen, maar zijn hiertoe dus niet verplicht.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-de-gemeentelijke-belastingaanslag

Moet ik de naheffingsaanslag parkeerbelasting alvast betalen?

Dit verschilt per gemeente. Bij de ene gemeente schort het bezwaar de betaaltermijn op, en bij de ander niet. Op de naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerbon) staat meestal aangegeven of je wél of niet moet betalen als er bezwaar is gemaakt. Wij raden aan om de naheffingsaanslag parkeerbelasting wel te betalen. U krijgt uw geld terug van de gemeente als het bezwaar wordt goedgekeurd.

Veel gestelde vragen:

Hoe werkt het?

U dient uw boete bij Vogels & de Waal in waarna één van onze juridisch adviseurs uw boete bekijkt en u vervolgens binnen een aantal dagen laat weten of uw zaak kans van slagen heeft.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaar op verschillende wijzen bij ons indienen, namelijk digitaal via onze website of per post.

U kunt via onze website snel en gemakkelijk bezwaar maken en deze digitaal ondertekenen. Als u op de knop “bezwaar indienen” klikt dan kunt u selecteren om wat voor boete het gaat. Vervolgens kunt u een foto van de beschikking, naheffingsaanslag of besluit uploaden. Tevens heeft u hier de mogelijkheid om foto’s van de situatie te uploaden. Hierna kunt u in eigen woorden aangeven waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie en wat de omstandigheden ter plaatse waren. Als laatste wordt u gevraagd een machtiging te ondertekenen waarin u toestemming geeft dat wij namens u bezwaar of beroep instellen. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor beroep of bezwaar in.

Levert u liever per post uw stukken aan? Ook dat kan bij ons! Print het machtigingsformulier uit en stuur deze ingevuld en ondertekend naar ons toe. Stuur ook een kopie van de door u ontvangen beschikking mee. Uiteraard horen wij ook graag van u waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie en wat de omstandigheden ter plaatse waren. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor bezwaar in. Vermeld ook uw e-mailadres en/of telefoonnummer zodat wij bij eventuele vragen contact met u op kunnen nemen en u op de hoogte kunnen houden.

Ik heb mijn boete bij jullie ingediend, wat nu?

Wat mag u van ons verwachten?

Na het indienen van uw bezwaar ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

Wij bekijken de zaak vervolgens nauwkeurig en laten u binnen enkele dagen weten of wij voor u bezwaar in kunnen dienen. Als wij een kans van slagen zien dan dienen wij het bezwaar voor u in. Wij zullen er uiteraard alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen en proberen de zaak te winnen. Mocht het zo zijn dat wij voor u geen bezwaar in kunnen dienen, dan leggen wij u uit waarom wij dat niet doen. Het staat u dan uiteraard vrij om alsnog zelf bezwaar of beroep in te dienen. Zodra er iets verandert in de status van uw zaak laten we dit per e-mail aan u weten. Met vragen kunt u altijd terecht bij degene die uw boete behandelt.

Hoe kan het dat Vogels & de Waal dit gratis doet?

Wanneer wij succesvol bezwaar maken tegen een verkeersboete, of succesvol beroep instellen tegen een besluit, dan ontvangen wij een standaardvergoeding voor de gemaakte kosten van de overheid. Deze vergoeding heet proceskostenvergoeding, en is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van juristen die rechtsbijstand leveren. Maakt u zelf bezwaar, dan komt u dus niet in aanmerking voor deze vergoeding. Wij ontvangen deze vergoeding enkel bij een succesvol bezwaar of beroep. Dit betekent dat wij ons altijd in zullen spannen om de zaak te winnen. Onze dienst is voor u altijd gratis is, of we nu winnen of verliezen.

Kan ik nog bezwaar maken als ik al heb betaald?

Ja, dat kan zolang de bezwaartermijn nog niet is verstreken. Als wij de zaak winnen dan krijgt u het betaalde bedrag teruggestort op de rekening waarmee u de boete heeft betaald. Wij raden altijd aan om de boete alvast te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen.

Waarom moet ik jullie machtigen?
U geeft ons dan toestemming om als uw rechtsbijstandsverlener op te kunnen en mogen treden. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor bezwaar in. Ook zullen wij, mocht dat nodig zijn, gegevens opvragen bij het CJIB, gemeente of opsporingsinstantie met betrekking tot deze boete.  Een machtiging is noodzakelijk om namens u bezwaar of beroep in te mogen stellen.
Deze machtiging is eenmalig geldig en enkel geldig voor de boete die u op dat moment aan ons uitbesteed.
Moet ik mijn boete alvast betalen?

Wij raden altijd aan om de boete alvast te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen.
Als het administratief bezwaar door de Officier van Justitie wordt afgewezen, dan gaan wij in beroep bij de kantonrechter. Dan moet de boete wel alvast betaald zijn. Dit wordt ‘zekerheidsstelling’ genoemd. Als wij vervolgens winnen bij de kantonrechter, dan krijgt u het geld teruggestort op het rekeningnummer waarmee u de boete heeft betaald.

Tot wanneer kan ik mijn boete indienen?

U kunt de boete bij ons indienen tot 7 dagen voordat de bezwaartermijn verstrijkt.
Dit omdat wij graag een weloverwogen bezwaar in willen dienen.
Mocht uw bezwaartermijn eerder aflopen dan kunt u ons een e-mailsturen, wij zullen dan bekijken of we deze zaak nog met spoed op kunnen pakken. Het liefst krijgen wij de boetes zo snel mogelijk binnen.

Is dit voor mij echt altijd gratis?
Ja onze dienst is voor u altijd gratis!
Waarom zou ik niet zelf bezwaar maken?
Gecombineerd hebben wij meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van (bestuurlijke) beschikkingen.
Wij weten dan ook uit ervaring waar we op moeten letten en kennen de procedures.
Wij kunnen u dan ook volledig en deskundig bijstaan in uw bezwaar of beroepsprocedure.
Kan ik ook met mijn buitenlandse bekeuring bij jullie terecht?
Nee, wij behandelen alleen Nederlandse beschikkingen.
Ik woon in het buitenland, kan ik ook bij jullie terecht?
Jazeker! U hoeft niet in Nederland te wonen, de beschikking dient wel in Nederland te zijn opgelegd.
U kunt ons ook in het Engels contacteren.
WhatsApp chat