Gratis bezwaar tegen CJIB verkeersboete of naheffingsaanslag parkeerbelasting gemeente

Boete? En het hier niet mee eens?

Vogels & de Waal stelt gratis bezwaar voor u in!

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

Laten we ermee beginnen dat we op zich niet tegen boetes zijn, immers zonder regels en handhaving daarvan zou het een zooitje worden. Bij elkaar hebben wij ruim 20 jaar ervaring met alles wat met boetes te maken heeft. In deze tijd hebben wij helaas ook geconstateerd dat er nog wel eens iets fout of niet volgens de procedures gaat. Van een instantie die handhavend optreed en burgers bij overtreding van een regel een boete oplegt mag verwacht worden dat zij zich zelf ook aan de geldende regels en procedures houdt.

Waarom zou ik dit uitbesteden en niet zelf doen?

In de praktijk blijkt dat er vaak op basis van gevoel bezwaar gemaakt wordt. Daarnaast wordt een bezwaar in eerste instantie vaak afgewezen. Als professionele partij bekijken wij de zaak feitelijk en onderzoeken we of er volgens de geldende regels en procedures is gehandeld. Wij kunnen een bezwaar dan ook beter onderbouwd indienen hetgeen de slagingskans vergroot.

Hoe kunnen jullie deze service gratis aanbieden?

Als wij wel een zaak winnen dan krijgen wij een zogenoemde proceskostenvergoeding van de overheid. Dit is een standaardvergoeding en is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van juristen die rechtsbijstand leveren. Als u zelf bezwaar maakt heeft u geen recht op deze vergoeding. Wij ontvangen deze vergoeding enkel bij een succesvol bezwaar. Dit betekent dan ook dat wij ons altijd in zullen spannen om een zaak te winnen. Mochten wij onverhoopt een zaak niet winnen dan brengen wij u geen kosten in rekening.

Welke boetes kan ik bij jullie aanleveren?

U kunt bij ons met alle Mulder boetes (verkeersboetes welke via het CJIB worden verstuurd) terecht alsmede een naheffingsaanslag parkeerbelasting welke door de gemeente wordt opgelegd bij niet of niet voldoende voldoen van parkeergeld.

Hoe werkt het?

Men kan via de website www.vogelsdewaal.nl makkelijk en snel een foto van de boete uploaden. Wij bekijken deze vervolgens zorgvuldig. Als wij een kans van slagen zien dan gaan wij voor u aan de slag en dienen met briefpapier van ons kantoor bezwaar in. Als wij geen kans van slagen zien dan zullen we dit ook aan u kenbaar maken. Liever per post uw opdracht indienen? Dat kan, u kunt dan een kopie van de beschikking alsmede een schriftelijke machtiging per post opsturen naar: Vogels & de Waal, Postbus 73, 5690 AB Son en Breugel. Een blanco machtigingsformulier vindt u op onze website.

Besluit proceskostenvergoeding

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/2019-01-01

Veel gestelde vragen:

Ik heb mijn boete bij jullie ingediend, wat nu?

Wat mag u van ons verwachten?

Na het indienen van uw bezwaar ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

Wij bekijken de zaak vervolgens nauwkeurig en laten u binnen enkele dagen weten of wij voor u bezwaar in kunnen dienen. Als wij een kans van slagen zien dan dienen wij het bezwaar voor u in. Wij zullen er uiteraard alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen en proberen de zaak te winnen. Mocht het zo zijn dat wij voor u geen bezwaar in kunnen dienen, dan leggen wij u uit waarom wij dat niet doen. Het staat u dan uiteraard vrij om alsnog zelf bezwaar of beroep in te dienen. Zodra er iets verandert in de status van uw zaak laten we dit per e-mail aan u weten. Met vragen kunt u altijd terecht bij degene die uw boete behandelt.

Kan ik nog bezwaar maken als ik al heb betaald?

Ja, dat kan zolang de bezwaartermijn nog niet is verstreken. Als wij de zaak winnen dan krijgt u het betaalde bedrag teruggestort op de rekening waarmee u de boete heeft betaald. Wij raden altijd aan om de boete alvast te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen.

Waarom moet ik jullie machtigen?
U geeft ons dan toestemming om als uw rechtsbijstandsverlener op te kunnen en mogen treden. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor bezwaar in. Ook zullen wij, mocht dat nodig zijn, gegevens opvragen bij het CJIB, gemeente of opsporingsinstantie met betrekking tot deze boete.  Een machtiging is noodzakelijk om namens u bezwaar of beroep in te mogen stellen.
Deze machtiging is eenmalig geldig en enkel geldig voor de boete die u op dat moment aan ons uitbesteed.
Moet ik mijn boete alvast betalen?

Wij raden altijd aan om de boete alvast te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen.
Als het administratief bezwaar door de Officier van Justitie wordt afgewezen, dan gaan wij in beroep bij de kantonrechter. Dan moet de boete wel alvast betaald zijn. Dit wordt ‘zekerheidsstelling’ genoemd. Als wij vervolgens winnen bij de kantonrechter, dan krijgt u het geld teruggestort op het rekeningnummer waarmee u de boete heeft betaald.

Tot wanneer kan ik mijn boete indienen?

U kunt de boete bij ons indienen tot 7 dagen voordat de bezwaartermijn verstrijkt.
Dit omdat wij graag een weloverwogen bezwaar in willen dienen.
Mocht uw bezwaartermijn eerder aflopen dan kunt u ons een e-mailsturen, wij zullen dan bekijken of we deze zaak nog met spoed op kunnen pakken. Het liefst krijgen wij de boetes zo snel mogelijk binnen.

Kan ik ook met mijn buitenlandse bekeuring bij jullie terecht?
Nee, wij behandelen alleen Nederlandse beschikkingen.
Ik woon in het buitenland, kan ik ook bij jullie terecht?
Jazeker! U hoeft niet in Nederland te wonen, de beschikking dient wel in Nederland te zijn opgelegd.
U kunt ons ook in het Engels contacteren.
WhatsApp chat