Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicapten parkeerplaats wordt aangegeven middels het verkeersbord E6 van het RVV1990. Dit betreft een blauw verkeersbord met een wit rolstoelsymbool. Op een gehandicaptenparkeerplaats mag alleen een gehandicaptenparkeerkaarthouder parkeren. Wel is het toegestaan om zonder gehandicaptenparkeerkaart direct goederen te laden en/of te lossen of personen direct in en/of uit te laten stappen.
Indien er een bekeuring wordt uitgeschreven op overtreding van bovengenoemde zal feitcode “R402B”gebruikt worden.

R402B: als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Onder het verkeersbord E6 RVV1990 kan een kenteken toegevoegd zijn middels een wit onderbord. Indien een dergelijk onderbord bevestigd is onder het verkeersbord E6 mag daar enkel geparkeerd worden door het voertuig voorzien van het kenteken zoals vermeld op het witte onderbord. Indien er een bekeuring wordt uitgeschreven op overtreding van bovengenoemde zal feitcode “R402C”gebruikt worden.

R402C: als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met het voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemde voertuig

Gehandicaptenparkeerplaats met parkeerschijf

Onder het verkeersbord E6 RVV1990 kan een onderbord bevestig zijn welke aangeeft dat er gebruikgemaakt dient te worden van een blauwe parkeerschijf. Indien dit het geval is mag u maximaal de tijd welke aangegeven staat op het onderbord parkeren, waarbij u uw gehandicaptenparkeerkaart en een blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar moet plaatsen op uw dashboard. Gehandicaptenparkeerplaatsen voor een maximaal aantal uren hoeven geen blauwe streep te hebben.

Parkeren bij een parkeerverbod

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op plaatsen waar het verkeersbord E1 RVV1990 staat. Omdat u hier maximaal 3 uur mag staan, moet u een parkeerschijf gebruiken. Wanneer u parkeert in een parkeerverbod mag dat geen gevaar of hinder opleveren. U moet ten alle tijden er zorg voor dragen dat het doorgaande verkeer ongehinderd gebruik kan maken van de weg.

Betaald parkeerplaatsen

Soms kunt u met uw gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op een betaald parkeerplaats. Dit kan in ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten. In de andere gemeenten moet u dus wel betalen bij een parkeermeter of een automaat. Voor de regels hierover kunt u contact opnemen met de gemeente of de lokale dienst parkeerbeheer. Of klik hier voor een overzicht van alle gemeenten van Nederland.

Blauwe zone

Een blauwe parkeerschijfzone wordt aangegeven middel het verkeersbord E10 van het RVV1990. Tevens is er voor de parkeervakken een blauwe lijn aangebracht.

Op bovengenoemd verkeersbord staat altijd een tijdslimiet vermeld.

In een blauwe parkeerschijfzone mag u met uw gehandicaptenparkeerkaart parkeren zonder daarbij een blauwe parkeerschijf te gebruiken. Tevens mag u met uw gehandicaptenparkeerkaart onbeperkt parkeren en bent u niet verplicht om u aan de op het verkeersbord aangegeven tijdlimiet te houden.

Woonerf

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u binnen een woonerf, aangegeven met verkeersbord G5 van het RVV1990, buiten de aangegeven parkeervakken parkeren.

Veel gestelde vragen:

Hoe werkt het?

U dient uw boete bij Vogels & de Waal in waarna één van onze juridisch adviseurs uw boete bekijkt en u vervolgens binnen een aantal dagen laat weten of uw zaak kans van slagen heeft.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaar op verschillende wijzen bij ons indienen, namelijk digitaal via onze website of per post.

U kunt via onze website snel en gemakkelijk bezwaar maken en deze digitaal ondertekenen. Als u op de knop “bezwaar indienen” klikt dan kunt u selecteren om wat voor boete het gaat. Vervolgens kunt u een foto van de beschikking, naheffingsaanslag of besluit uploaden. Tevens heeft u hier de mogelijkheid om foto’s van de situatie te uploaden. Hierna kunt u in eigen woorden aangeven waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie en wat de omstandigheden ter plaatse waren. Als laatste wordt u gevraagd een machtiging te ondertekenen waarin u toestemming geeft dat wij namens u bezwaar of beroep instellen. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor beroep of bezwaar in.

Levert u liever per post uw stukken aan? Ook dat kan bij ons! Print het machtigingsformulier uit en stuur deze ingevuld en ondertekend naar ons toe. Stuur ook een kopie van de door u ontvangen beschikking mee. Uiteraard horen wij ook graag van u waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie en wat de omstandigheden ter plaatse waren. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor bezwaar in. Vermeld ook uw e-mailadres en/of telefoonnummer zodat wij bij eventuele vragen contact met u op kunnen nemen en u op de hoogte kunnen houden.

Ik heb mijn boete bij jullie ingediend, wat nu?

Wat mag u van ons verwachten?

Na het indienen van uw bezwaar ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

Wij bekijken de zaak vervolgens nauwkeurig en laten u binnen enkele dagen weten of wij voor u bezwaar in kunnen dienen. Als wij een kans van slagen zien dan dienen wij het bezwaar voor u in. Wij zullen er uiteraard alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen en proberen de zaak te winnen. Mocht het zo zijn dat wij voor u geen bezwaar in kunnen dienen, dan leggen wij u uit waarom wij dat niet doen. Het staat u dan uiteraard vrij om alsnog zelf bezwaar of beroep in te dienen. Zodra er iets verandert in de status van uw zaak laten we dit per e-mail aan u weten. Met vragen kunt u altijd terecht bij degene die uw boete behandelt.

Hoe kan het dat Vogels & de Waal dit gratis doet?

Wanneer wij succesvol bezwaar maken tegen een verkeersboete, of succesvol beroep instellen tegen een besluit, dan ontvangen wij een standaardvergoeding voor de gemaakte kosten van de overheid. Deze vergoeding heet proceskostenvergoeding, en is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van juristen die rechtsbijstand leveren. Maakt u zelf bezwaar, dan komt u dus niet in aanmerking voor deze vergoeding. Wij ontvangen deze vergoeding enkel bij een succesvol bezwaar of beroep. Dit betekent dat wij ons altijd in zullen spannen om de zaak te winnen. Onze dienst is voor u altijd gratis is, of we nu winnen of verliezen.

Kan ik nog bezwaar maken als ik al heb betaald?

Ja, dat kan zolang de bezwaartermijn nog niet is verstreken. Als wij de zaak winnen dan krijgt u het betaalde bedrag teruggestort op de rekening waarmee u de boete heeft betaald. Wij raden altijd aan om de boete alvast te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen.

Waarom moet ik jullie machtigen?
U geeft ons dan toestemming om als uw rechtsbijstandsverlener op te kunnen en mogen treden. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor bezwaar in. Ook zullen wij, mocht dat nodig zijn, gegevens opvragen bij het CJIB, gemeente of opsporingsinstantie met betrekking tot deze boete.  Een machtiging is noodzakelijk om namens u bezwaar of beroep in te mogen stellen.
Deze machtiging is eenmalig geldig en enkel geldig voor de boete die u op dat moment aan ons uitbesteed.
Moet ik mijn boete alvast betalen?

Wij raden altijd aan om de boete alvast te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen.
Als het administratief bezwaar door de Officier van Justitie wordt afgewezen, dan gaan wij in beroep bij de kantonrechter. Dan moet de boete wel alvast betaald zijn. Dit wordt ‘zekerheidsstelling’ genoemd. Als wij vervolgens winnen bij de kantonrechter, dan krijgt u het geld teruggestort op het rekeningnummer waarmee u de boete heeft betaald.

Tot wanneer kan ik mijn boete indienen?

U kunt de boete bij ons indienen tot 7 dagen voordat de bezwaartermijn verstrijkt.
Dit omdat wij graag een weloverwogen bezwaar in willen dienen.
Mocht uw bezwaartermijn eerder aflopen dan kunt u ons een e-mailsturen, wij zullen dan bekijken of we deze zaak nog met spoed op kunnen pakken. Het liefst krijgen wij de boetes zo snel mogelijk binnen.

Is dit voor mij echt altijd gratis?
Ja onze dienst is voor u altijd gratis!
Waarom zou ik niet zelf bezwaar maken?
Gecombineerd hebben wij meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van (bestuurlijke) beschikkingen.
Wij weten dan ook uit ervaring waar we op moeten letten en kennen de procedures.
Wij kunnen u dan ook volledig en deskundig bijstaan in uw bezwaar of beroepsprocedure.
Kan ik ook met mijn buitenlandse bekeuring bij jullie terecht?
Nee, wij behandelen alleen Nederlandse beschikkingen.
Ik woon in het buitenland, kan ik ook bij jullie terecht?
Jazeker! U hoeft niet in Nederland te wonen, de beschikking dient wel in Nederland te zijn opgelegd.
U kunt ons ook in het Engels contacteren.
WhatsApp chat