CJIB verkeersboete (M)

De meeste verkeersboetes worden in Nederland bestuursrechtelijk afgedaan via de Wet Mulder.

Oorsprong

De Wet Mulder is op 3 juli 1989 ingesteld om de strafrechtketen te ontlasten.

Voor invoering van deze wet werden verkeersboetes strafrechtelijk afgedaan door het aanbieden van een transactievoorstel. Het Openbaar Ministerie (OM) bood aan om tegen betaling van een geldsom een zaak niet verder te vervolgen. Was een burger het hier niet mee eens, dan hoefde hij niets te doen, maar kon hij de vervolging afwachten. De zaak werd vervolgens voorgelegd aan de rechter (wel met het risico dat hij uiteindelijk een hogere boete zou krijgen). Dit leidde al snel tot overbelasting van het OM. De zaak rekken door niet te betalen kon lonen, van uitstel kwam misschien wel afstel. Op 3 juli 1989 is daarom besloten deze overtredingen administratiefrechtelijk af te handelen en is de Wet Mulder van kracht geworden.

Link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/2019-07-01

Bezwaar en Beroep

Nadeel van het overhevelen van het strafrecht naar het bestuursrecht is dat er sprake is van omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat u moet aantonen dat u de gedraging niet heeft gepleegd of dat de fout bij de overheid ligt. In de praktijk blijkt dit erg lastig. Voordeel is dat er in het bestuursrecht een bezwaar en beroep mogelijkheid is en dat het boetebedrag bij verliezen van het bezwaar en beroep niet wordt verhoogd. Het is daarom altijd raadzaam een gratis jurist in te schakelen die hierin gespecialiseerd is. Als professionele partij bekijken wij de zaak feitelijk en onderzoeken we of er volgens de geldende regels en procedures is gehandeld. Wij kunnen een bezwaar dan ook beter onderbouwd indienen hetgeen de slagingskans vergroot.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Als voortvloeisel van de invoering van de Wet Mulder in 1989 is in 1990 het Centraal Justitieel Incasso Bureau opgericht. Het CJIB is gevestigd in Leeuwarden en is een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CJIB houdt zich onder andere bezig met het innen van boetes op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv, Wet Mulder).

Link: https://www.cjib.nl/

Administratiekosten

Naast het boetebedrag brengt het CJIB ook 9 euro administratiekosten per beschikking in rekening. Bezwaar tegen deze administratiekosten is niet mogelijk.

Link https://www.cjib.nl/administratiekosten

Huurauto

Heeft u een verkeersovertreding begaan met een huurauto? De huurmaatschappij ontvangt in eerste instantie de boete. Deze zal aan de hand van de gegevens in haar systeem opzoeken aan wie zij ten tijde van de gedraging het voertuig hebben verhuurd. De gegevens van de huurder worden vervolgens doorgegeven aan het CJIB. Het CJIB verstuurd de boete vervolgens aan de huurder. De meeste huurmaatschappijen brengen voor deze administratieve handeling administratiekosten in rekening. Deze staan dus los van de administratiekosten welke het CJIB u in rekening brengt.

Link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/2019-07-01

Veel gestelde vragen:

Hoe werkt het?

U dient uw boete bij Vogels & de Waal in waarna één van onze juridisch adviseurs uw boete bekijkt en u vervolgens binnen een aantal dagen laat weten of uw zaak kans van slagen heeft.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaar op verschillende wijzen bij ons indienen, namelijk digitaal via onze website of per post.

U kunt via onze website snel en gemakkelijk bezwaar maken en deze digitaal ondertekenen. Als u op de knop “bezwaar indienen” klikt dan kunt u selecteren om wat voor boete het gaat. Vervolgens kunt u een foto van de beschikking, naheffingsaanslag of besluit uploaden. Tevens heeft u hier de mogelijkheid om foto’s van de situatie te uploaden. Hierna kunt u in eigen woorden aangeven waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie en wat de omstandigheden ter plaatse waren. Als laatste wordt u gevraagd een machtiging te ondertekenen waarin u toestemming geeft dat wij namens u bezwaar of beroep instellen. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor beroep of bezwaar in.

Levert u liever per post uw stukken aan? Ook dat kan bij ons! Print het machtigingsformulier uit en stuur deze ingevuld en ondertekend naar ons toe. Stuur ook een kopie van de door u ontvangen beschikking mee. Uiteraard horen wij ook graag van u waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie en wat de omstandigheden ter plaatse waren. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor bezwaar in. Vermeld ook uw e-mailadres en/of telefoonnummer zodat wij bij eventuele vragen contact met u op kunnen nemen en u op de hoogte kunnen houden.

Ik heb mijn boete bij jullie ingediend, wat nu?

Wat mag u van ons verwachten?

Na het indienen van uw bezwaar ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

Wij bekijken de zaak vervolgens nauwkeurig en laten u binnen enkele dagen weten of wij voor u bezwaar in kunnen dienen. Als wij een kans van slagen zien dan dienen wij het bezwaar voor u in. Wij zullen er uiteraard alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen en proberen de zaak te winnen. Mocht het zo zijn dat wij voor u geen bezwaar in kunnen dienen, dan leggen wij u uit waarom wij dat niet doen. Het staat u dan uiteraard vrij om alsnog zelf bezwaar of beroep in te dienen. Zodra er iets verandert in de status van uw zaak laten we dit per e-mail aan u weten. Met vragen kunt u altijd terecht bij degene die uw boete behandelt.

Hoe kan het dat Vogels & de Waal dit gratis doet?

Wanneer wij succesvol bezwaar maken tegen een verkeersboete, of succesvol beroep instellen tegen een besluit, dan ontvangen wij een standaardvergoeding voor de gemaakte kosten van de overheid. Deze vergoeding heet proceskostenvergoeding, en is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van juristen die rechtsbijstand leveren. Maakt u zelf bezwaar, dan komt u dus niet in aanmerking voor deze vergoeding. Wij ontvangen deze vergoeding enkel bij een succesvol bezwaar of beroep. Dit betekent dat wij ons altijd in zullen spannen om de zaak te winnen. Onze dienst is voor u altijd gratis is, of we nu winnen of verliezen.

Kan ik nog bezwaar maken als ik al heb betaald?

Ja, dat kan zolang de bezwaartermijn nog niet is verstreken. Als wij de zaak winnen dan krijgt u het betaalde bedrag teruggestort op de rekening waarmee u de boete heeft betaald. Wij raden altijd aan om de boete alvast te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen.

Waarom moet ik jullie machtigen?
U geeft ons dan toestemming om als uw rechtsbijstandsverlener op te kunnen en mogen treden. Wij dienen vervolgens met briefpapier van ons kantoor bezwaar in. Ook zullen wij, mocht dat nodig zijn, gegevens opvragen bij het CJIB, gemeente of opsporingsinstantie met betrekking tot deze boete.  Een machtiging is noodzakelijk om namens u bezwaar of beroep in te mogen stellen.
Deze machtiging is eenmalig geldig en enkel geldig voor de boete die u op dat moment aan ons uitbesteed.
Moet ik mijn boete alvast betalen?

Wij raden altijd aan om de boete alvast te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen.
Als het administratief bezwaar door de Officier van Justitie wordt afgewezen, dan gaan wij in beroep bij de kantonrechter. Dan moet de boete wel alvast betaald zijn. Dit wordt ‘zekerheidsstelling’ genoemd. Als wij vervolgens winnen bij de kantonrechter, dan krijgt u het geld teruggestort op het rekeningnummer waarmee u de boete heeft betaald.

Tot wanneer kan ik mijn boete indienen?

U kunt de boete bij ons indienen tot 7 dagen voordat de bezwaartermijn verstrijkt.
Dit omdat wij graag een weloverwogen bezwaar in willen dienen.
Mocht uw bezwaartermijn eerder aflopen dan kunt u ons een e-mailsturen, wij zullen dan bekijken of we deze zaak nog met spoed op kunnen pakken. Het liefst krijgen wij de boetes zo snel mogelijk binnen.

Is dit voor mij echt altijd gratis?
Ja onze dienst is voor u altijd gratis!
Waarom zou ik niet zelf bezwaar maken?
Gecombineerd hebben wij meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van (bestuurlijke) beschikkingen.
Wij weten dan ook uit ervaring waar we op moeten letten en kennen de procedures.
Wij kunnen u dan ook volledig en deskundig bijstaan in uw bezwaar of beroepsprocedure.
Kan ik ook met mijn buitenlandse bekeuring bij jullie terecht?
Nee, wij behandelen alleen Nederlandse beschikkingen.
Ik woon in het buitenland, kan ik ook bij jullie terecht?
Jazeker! U hoeft niet in Nederland te wonen, de beschikking dient wel in Nederland te zijn opgelegd.
U kunt ons ook in het Engels contacteren.
WhatsApp chat