Stap 1: Waartegen wilt u bezwaar maken?

Stap 2

Upload hier een foto van de beschikking en eventuele foto's van de situatie ter plaatse. (U mag uw BSN nummer afdekken of doorhalen.)

Stap 2

Upload hier een foto van de naheffingsaanslag en eventuele foto's welke als bewijslast aan het beroepschrift toegevoegd kunnen worden. Denk hierbij aan een parkeerticket, bankafschrijving of overzicht belparkeren.

Stap 2

Upload hier uw foto's van de correspondentie

Stap 3

Geef hieronder aan waarom u het met de boete niet eens bent en/of een toelichting omtrent de situatie ter plaatse. Hetgeen u hier aangeeft, zullen wij in het beroepschrift vermelden.

Stap 4: Opdracht geven en machtiging indienen.

Ondergetekende,
Machtigt,

Naam beroepsinsteller: Vogels & de Waal V.O.F.
Adres : Postbus 73
Postcode en plaats : 5690 AB Son en Breugel
KvK nummer : 74097504

Om in (administratief) beroep en hoger beroep te gaan , en verzoeken te doen om informatie op grond van de wet openbaarheid van bestuur , in de zaak met het (de) CJIB nummer(s):
Machtigt,

Naam beroepsinsteller: Vogels & de Waal V.O.F.
Adres : Postbus 73
Postcode en plaats : 5690 AB Son en Breugel
KvK nummer : 74097504

Om in (administratief) beroep en hoger beroep te gaan , en verzoeken te doen om informatie op grond van de wet openbaarheid van bestuur , in de zaak met het (de) naheffing nummer(s):
Clear
WhatsApp chat